menu
Word Lid
ONZE EIGENHEID BEWAREN .

- Koele minnaar van de fusie die pas geslaagd is als iedereen betrokken en gehoord wordt.

- Decentralisatie behouden: bibliotheek,sportterreinen, gratis containerpark , jeugdhuizen ....

- Plaatselijk infopunt voor gemeentelijke diensten of mobiel dienstencentrum .

- Behoud van het landelijk karakter met aandacht voor de groeipijnen ( nieuwe verkavelingen - groenbehoud ) .

- Bestemmingswijzigingen zoals bv. het vliegveld in Ursel enkel mits referendum .

- Verkeersveilige dorpskernen met het zoeken naar evenwicht tussen de zwakke weggebruiker, auto- en zwaar verkeer .

- Bijzondere aandacht voor de slechte staat van landelijke wegen .

- Ons eigen Vlaams karakter uitstralen. Nederlands overal en altijd eerst .

- Lokaal onderwijs bevorderen en verbreiden .

- Onze eigen plaatselijke middenstand ondersteunen zonder de KMO 's op onze bedrijfsterreinen te vergeten .

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF